aztapılan

sif. Nadir, bol olmayan, az-az təsadüf edilən, əldə edilməsi çətin olan, satışda az olan. Aztapılan mallar. Aztapılan şey.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • kəmyab — f. aztapılan, tapılmayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • limitləşdirmək — f. Hər hansı bir şeyin işlənməsinə hədd, dərəcə təyin etmək, norma qoymaq. Aztapılan mallar limitləşdirilmişdir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • matah — is. <ər. «mətə» sözünün canlı dildə işlənən forması> Qiymətli, aztapılan şey, əziz şey (adətən istehza məqamında işlənir). <Qasım kişi:> Qadam onun qulaqlarına da, gözlərinə də, qaşlarına da, çox matah şeydi, hələ durub onu tutub… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məta — is. <ər.> 1. Satılan mal, ticarət malı, alınıb satılan şey; əmtəə, mal. Yusif bazarıdır, hər kəsin mətaı varsa gətirsin. (Ata. sözü). . . Bazar dükanda əlavə heç bir məta yoxdur. . C. M.. <Tacir:> Hanı mətaın? Malını göstər! Ə. M.. 2 …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nadir — sif. <ər.> Aztapılan, az təsadüf edilən, az ələ düşən. Nadir kitab. Nadir əlyazması. Nadir şey. – Səxavət olmayan kəsdə şücaət feli nadirdir; Kərəmsiz kimsəni hər yerdə gördüm, bihünər gördüm. M. V. V.. Nadir hallarda – arabir, hərdənbir,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • volfram — xüs. kim. Ağ parlaq, çox yüksək hərarətdə əriyən kimyəvi element – metal. Nadir və aztapılan elementlərdən volfram, molibden, berillium . . və başqaları xüsusi yer tutur və onların yeni yataqlarının tapılması elm və texnikanı çox maraqlandırır. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.